-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านถิ่น

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านถิ่น

รหัสโรงเรียน : 760271

เขตการศึกษา : สพป.หนองบัวลำภู เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – บ้านถิ่น โนนสัง หนองบัวลำภู 39140

โทรศัพท์ : 0817089816

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านถิ่น

-- advertisement --