-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านศรีสุขนาล้อม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านศรีสุขนาล้อม

รหัสโรงเรียน : 760038

เขตการศึกษา : สพป.หนองบัวลำภู เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 7 – บ้านพร้าว เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 39000

โทรศัพท์ : 0833621780

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านศรีสุขนาล้อม

-- advertisement --