-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองผือท่าปากเป่ง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองผือท่าปากเป่ง

รหัสโรงเรียน : 760180

เขตการศึกษา : สพป.หนองบัวลำภู เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – นากอก ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู 39180

โทรศัพท์ : 0872312346

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองผือท่าปากเป่ง

-- advertisement --