-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองอุสาขาบ้านเหล่านาดี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองอุสาขาบ้านเหล่านาดี

รหัสโรงเรียน : 760194

เขตการศึกษา : สพป.หนองบัวลำภู เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : ม.2 ต.ทรายทอง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู ศรีบุญเรือง – โนนสัง ทรายทอง ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู 39180

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองอุสาขาบ้านเหล่านาดี

-- advertisement --