-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองแตง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองแตง

รหัสโรงเรียน : 760137

เขตการศึกษา : สพป.หนองบัวลำภู เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู 39180

โทรศัพท์ : 0878546286

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองแตง

-- advertisement --