-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองแวงงิ้วตาก

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองแวงงิ้วตาก

รหัสโรงเรียน : 760247

เขตการศึกษา : สพป.หนองบัวลำภู เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – Nongwaeng Ngiwtak โนนสัง โนนสัง หนองบัวลำภู 39140

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองแวงงิ้วตาก

-- advertisement --