-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านห้วยบง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านห้วยบง

รหัสโรงเรียน : 760288

เขตการศึกษา : สพป.หนองบัวลำภู เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : หมู่ที่ 5 ตำบลโนนเมือง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 39140 – โนนเมือง โนนสัง หนองบัวลำภู 39140

โทรศัพท์ : 0807583357

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านห้วยบง

-- advertisement --