-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโนนทัน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโนนทัน

รหัสโรงเรียน : 760074

เขตการศึกษา : สพป.หนองบัวลำภู เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – โนนทัน เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 39000

โทรศัพท์ : 042000032

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโนนทัน

-- advertisement --