-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนปรางค์กู่

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนปรางค์กู่

รหัสโรงเรียน : 760281

เขตการศึกษา : สพป.หนองบัวลำภู เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : หมู่1 บ้านดอนกู่ – ปางกู่ โนนสัง หนองบัวลำภู 39140

โทรศัพท์ : 042956572

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนปรางค์กู่

-- advertisement --