โลโก้โรงเรียนป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูล

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูล

รหัสโรงเรียน : 760055

เขตการศึกษา : สพป.หนองบัวลำภู เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : หมู่ 2 ต.ป่าไม้งาม อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู – ป่าไม้งาม เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 39000

โทรศัพท์ : 042950056

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูล