-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนหนองม่วงชมพูทอง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนหนองม่วงชมพูทอง

รหัสโรงเรียน : 760127

เขตการศึกษา : สพป.หนองบัวลำภู เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 132 – เมืองใหม่ ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู 39180

โทรศัพท์ : 042354237

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนหนองม่วงชมพูทอง

-- advertisement --