-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์

รหัสโรงเรียน : 760061

เขตการศึกษา : สพป.หนองบัวลำภู เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : บ้านหนองหว้าน้อย – หนองหว้า เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 39000

โทรศัพท์ : 042950021

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์

-- advertisement --