-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา

รหัสโรงเรียน : 760151

เขตการศึกษา : สพป.หนองบัวลำภู เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : บ้านหนองแก – หนองแก ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู 39180

โทรศัพท์ : 042370317

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา

-- advertisement --