-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านนาสี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านนาสี

รหัสโรงเรียน : 760227

เขตการศึกษา : สพป.หนองบัวลำภู เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านนานิคม – นาสี สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู 39270

โทรศัพท์ : 042950092

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านนาสี

-- advertisement --