-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านผาเวียง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านผาเวียง

รหัสโรงเรียน : 760311

เขตการศึกษา : สพป.หนองบัวลำภู เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านผาเวียง – นาแก นาวัง หนองบัวลำภู 39170

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านผาเวียง

-- advertisement --