-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านสนามชัย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านสนามชัย

รหัสโรงเรียน : 760110

เขตการศึกษา : สพป.หนองบัวลำภู เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านสนามชัย – กุดแห่ นากลาง หนองบัวลำภู 39170

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านสนามชัย

-- advertisement --