-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่

รหัสโรงเรียน : 750173

เขตการศึกษา : สพป.อำนาจเจริญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – ชยางกูร เสนางคนิคม เสนางคนิคม อำนาจเจริญ 37290

โทรศัพท์ : 046461969

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่

-- advertisement --