-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านกุดสิม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านกุดสิม

รหัสโรงเรียน : 750237

เขตการศึกษา : สพป.อำนาจเจริญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 0/89 – โคกกลาง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 37120

โทรศัพท์ : 045520108

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านกุดสิม

-- advertisement --