-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านนาหนองใหญ่

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านนาหนองใหญ่

รหัสโรงเรียน : 750188

เขตการศึกษา : สพป.อำนาจเจริญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 252 – ไร่สีสุก เสนางคนิคม อำนาจเจริญ 37290

โทรศัพท์ : 045989863

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านนาหนองใหญ่

-- advertisement --