-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านบก

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านบก

รหัสโรงเรียน : 750172

เขตการศึกษา : สพป.อำนาจเจริญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านบก – เสนางคนิคม เสนางคนิคม อำนาจเจริญ 37290

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านบก

-- advertisement --