-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านศรีราชา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านศรีราชา

รหัสโรงเรียน : 750189

เขตการศึกษา : สพป.อำนาจเจริญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านศรีราชา หมู่ 4 ตำบลไร่สีสุก อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ – ไร่สีสุก เสนางคนิคม อำนาจเจริญ 37290

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านศรีราชา

-- advertisement --