-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)

รหัสโรงเรียน : 750155

เขตการศึกษา : สพป.อำนาจเจริญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – จานลาน พนา อำนาจเจริญ 37180

โทรศัพท์ : 045520029

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)

-- advertisement --