-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ

รหัสโรงเรียน : 750185

เขตการศึกษา : สพป.อำนาจเจริญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – หนองสามสี เสนางคนิคม อำนาจเจริญ 37290

โทรศัพท์ : 045553428

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ

-- advertisement --