โลโก้โรงเรียนบ้านโคกก่องนคร

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโคกก่องนคร

รหัสโรงเรียน : 750084

เขตการศึกษา : สพป.อำนาจเจริญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ปลาค้าว เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 37000

โทรศัพท์ : 045520023

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโคกก่องนคร