โลโก้โรงเรียนบ้านโนนหวางโนนกุง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโนนหวางโนนกุง

รหัสโรงเรียน : 750157

เขตการศึกษา : สพป.อำนาจเจริญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 2 – จานลาน พนา อำนาจเจริญ 37180

โทรศัพท์ : 045-520057

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโนนหวางโนนกุง