-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านไร่สมบูรณ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านไร่สมบูรณ์

รหัสโรงเรียน : 750015

เขตการศึกษา : สพป.อำนาจเจริญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ไก่คำ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 37000

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านไร่สมบูรณ์

-- advertisement --