โลโก้โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา

รหัสโรงเรียน : 750222

เขตการศึกษา : สพป.อำนาจเจริญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – หนองขุ่น-หัวตะพาน สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ 37240

โทรศัพท์ : 045-520061

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา