-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 91(บ้านโคกจักจั่น)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 91(บ้านโคกจักจั่น)

รหัสโรงเรียน : 750003

เขตการศึกษา : สพป.อำนาจเจริญ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 14 ชยางกูร บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 37000

โทรศัพท์ : 0833804646

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 91(บ้านโคกจักจั่น)

-- advertisement --