-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านกิ่วดงมะไฟ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านกิ่วดงมะไฟ

รหัสโรงเรียน : 680412

เขตการศึกษา : สพป.อุดรธานี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านกิ่ว – นาพู่ เพ็ญ อุดรธานี 41150

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านกิ่วดงมะไฟ

-- advertisement --