-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านดงผักเทียม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านดงผักเทียม

รหัสโรงเรียน : 680656

เขตการศึกษา : สพป.อุดรธานี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านดงผักเทียม – สร้างคอม สร้างคอม อุดรธานี 41260

โทรศัพท์ : 0276-271

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านดงผักเทียม

-- advertisement --