-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านดงยางนารายณ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านดงยางนารายณ์

รหัสโรงเรียน : 680435

เขตการศึกษา : สพป.อุดรธานี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – จอมศรี เพ็ญ อุดรธานี 41150

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านดงยางนารายณ์

-- advertisement --