-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านดอนบาก

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านดอนบาก

รหัสโรงเรียน : 680651

เขตการศึกษา : สพป.อุดรธานี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 207 – บ้านโคก สร้างคอม อุดรธานี 41260

โทรศัพท์ : 0862234085

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านดอนบาก

-- advertisement --