-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านถ่อนใหญ่ถ่อนน้อย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านถ่อนใหญ่ถ่อนน้อย

รหัสโรงเรียน : 680072

เขตการศึกษา : สพป.อุดรธานี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – อุดร-บ้านดุง นาข่า เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000

โทรศัพท์ : 084-7422214

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านถ่อนใหญ่ถ่อนน้อย

-- advertisement --