-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านท่าเสียว

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านท่าเสียว

รหัสโรงเรียน : 680652

เขตการศึกษา : สพป.อุดรธานี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : หมู่ 7 – สร้างคอม สร้างคอม อุดรธานี 41260

โทรศัพท์ : 042220269

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านท่าเสียว

-- advertisement --