-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านนาพูนทรัพย์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านนาพูนทรัพย์

รหัสโรงเรียน : 680382

เขตการศึกษา : สพป.อุดรธานี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านนาพูนทรัพย์ – บ้านธาตุ เพ็ญ อุดรธานี 41150

โทรศัพท์ : 042146169

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านนาพูนทรัพย์

-- advertisement --