โลโก้โรงเรียนบ้านหนองกุง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองกุง

รหัสโรงเรียน : 680419

เขตการศึกษา : สพป.อุดรธานี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – บ้านเหล่า เพ็ญ อุดรธานี 41150

โทรศัพท์ : 042180284

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองกุง