-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองนาคำ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองนาคำ

รหัสโรงเรียน : 680101

เขตการศึกษา : สพป.อุดรธานี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : -หมูที่ 1 ตำบลหนองนาคำ อ. เมือง จ. อุดรธานี อุดร-สกลนคร หนองนาคำ เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000

โทรศัพท์ : 042-290495

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองนาคำ

-- advertisement --