-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองอ้อน้อย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองอ้อน้อย

รหัสโรงเรียน : 680500

เขตการศึกษา : สพป.อุดรธานี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – หนองบัวบาน หนองวัวซอ อุดรธานี 41360

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองอ้อน้อย

-- advertisement --