-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโคกหนองแซง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโคกหนองแซง

รหัสโรงเรียน : 680486

เขตการศึกษา : สพป.อุดรธานี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – โนนหวาย หนองวัวซอ อุดรธานี 41220

โทรศัพท์ : 042298544

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโคกหนองแซง

-- advertisement --