-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสุมเส้าวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสุมเส้าวิทยา

รหัสโรงเรียน : 680383

เขตการศึกษา : สพป.อุดรธานี เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 100 – สุมเส้า เพ็ญ อุดรธานี 41150

โทรศัพท์ : 042146601

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสุมเส้าวิทยา

-- advertisement --