-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านดอนเงิน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านดอนเงิน

รหัสโรงเรียน : 680160

เขตการศึกษา : สพป.อุดรธานี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 10 – แชแล กุมภวาปี อุดรธานี 41110

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านดอนเงิน

-- advertisement --