-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านตูม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านตูม

รหัสโรงเรียน : 680188

เขตการศึกษา : สพป.อุดรธานี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ตูมใต้ กุมภวาปี อุดรธานี 41110

โทรศัพท์ : 0810518182

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านตูม

-- advertisement --