-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ

รหัสโรงเรียน : 680142

เขตการศึกษา : สพป.อุดรธานี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านทองอินทร์ – เสอเพลอ กุมภวาปี อุดรธานี 41370

โทรศัพท์ : 080-7482359

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ

-- advertisement --