โลโก้โรงเรียนบ้านหนองท่มคำเจริญ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองท่มคำเจริญ

รหัสโรงเรียน : 680453

เขตการศึกษา : สพป.อุดรธานี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – หัวนาคำ ศรีธาตุ อุดรธานี 41230

โทรศัพท์ : 0

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองท่มคำเจริญ