-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง

รหัสโรงเรียน : 680151

เขตการศึกษา : สพป.อุดรธานี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : บ้านหมากบ้า หมากบ้า-โคกกลาง เชียงแหว กุมภวาปี อุดรธานี 41110

โทรศัพท์ : 0885577099

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง

-- advertisement --