-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านเมืองปัง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านเมืองปัง

รหัสโรงเรียน : 680808

เขตการศึกษา : สพป.อุดรธานี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 120 – อุ่มจาน ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี 41110

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านเมืองปัง

-- advertisement --