-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโนนแสวง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโนนแสวง

รหัสโรงเรียน : 680813

เขตการศึกษา : สพป.อุดรธานี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – นาม่วง ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี 41110

โทรศัพท์ : 0918650214

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโนนแสวง

-- advertisement --