-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านไทยสมพร

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านไทยสมพร

รหัสโรงเรียน : 680681

เขตการศึกษา : สพป.อุดรธานี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – หนองกุงทับม้า วังสามหมอ อุดรธานี 41280

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านไทยสมพร

-- advertisement --