-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม

รหัสโรงเรียน : 680810

เขตการศึกษา : สพป.อุดรธานี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 208 – นาม่วง ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี 41110

โทรศัพท์ : 042335110

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม

-- advertisement --