-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ

รหัสโรงเรียน : 680679

เขตการศึกษา : สพป.อุดรธานี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 184 วังสามหมอ -ศรีธาตุ วังสามหมอ วังสามหมอ อุดรธานี 41280

โทรศัพท์ : 042387657

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ

-- advertisement --